LIVE LIFE – GIVE LIFE

LIVE LIFE – GIVE LIFE: Μια πρωτοποριακή ιδέα ανθρωπιάς της CROCODILE SHOES AND ACCESSORIES.
Μέρος της κάθε αγοράς προϊόντος από την CROCODILE θα διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό!
Το πιο γλυκό πράγμα είναι η προσφορά μας στον πλησίον μας ,το συνάνθρωπο μας! Ένα χέρι δύναμης και αλληλοϋποστήριξης.


Στόχος μας για κάθε δωρεά που γίνεται, θα είναι να μαζεύονται τα πιο σημαντικά υλικά που έχει ανάγκη ένας συνάνθρωπος μας όπως τρόφιμα και ρουχισμό.


Share KINDNESS these HOLIDAYS!

 

 / 

Sign in

Send Message

My favorites